ישראלה דעוס קרני

  • טלפון:
    050-7259575
  • כתובת:
    הלפיד 6 שוהם
  • מכשירים:
ישראלה דעוס קרני